Despre fondurile europene. Partea a II-a

Posted on august 5, 2021august 9, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on Despre fondurile europene. Partea a II-a

Ce este o perioadă de programare și cum funcționează Programarea reprezintă procesul de organizare, de luare a deciziilor și de alocare a resurselor financiare, care vizează punerea în aplicare, pe o bază multianuală, a acțiunii comune a Uniunii și a Statelor Membre pentru realizarea obiectivelor strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Sistemul bugetar al UE are o componentă de planificare denumită cadrul financiar multianual (CFM), care determină cât de mult ar putea folosi UE în fiecare … Continue reading „Despre fondurile europene. Partea a II-a”

Despre fondurile europene. Partea I

Posted on august 5, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on Despre fondurile europene. Partea I

Ce sunt fondurile europene Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea. Fondurile europene sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de fiecare stat membru în parte. Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național. … Continue reading „Despre fondurile europene. Partea I”

PO Infrastructura Mare – Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele meteorologice

Posted on august 2, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on PO Infrastructura Mare – Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele meteorologice

Fondurile europene susțin combaterea efectelor negative generate de schimbările climatice prin prevenirea şi gestionarea riscurilor și promovarea adaptării la schimbările climatice. Prin intermediul apelului de proiecte se urmărește reducerea daunelor economice, sociale, de mediu și patrimoniu cultural. Investițiile sprijină acțiuni specifice pentru reducerea riscului la inundații prin crearea unei infrastructuri verzi, modernizarea sistemului de avertizare, precum și pentru prevenirea efectelor eroziunii costiere. Solicitanți eligibili: Administrația Națională “Apele Române”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu structuri specializate, și cu … Continue reading „PO Infrastructura Mare – Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele meteorologice”

PO Infrastructura Mare – Dezvoltarea infrastructurii feroviare

Posted on august 2, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on PO Infrastructura Mare – Dezvoltarea infrastructurii feroviare

Fondurile europene susțin dezvoltarea rețelei europene de transport feroviar în România, prin proiecte de sprijin pentru pregătirea investițiilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii. Este finanțată creșterea calității serviciilor și eficientizarea sectorului feroviar pe magistralele prioritare prin optimizare (infrastructură reabilitată, coroborată cu o gestiune îmbunătățită a operațiunilor pe calea ferată) și crearea unor condiții de călătorie mai atractive (servicii competitive și comerciale, mers de tren cu frecvență atractivă, material rulant modern și gări modernizate). Investițiile în mobilitate sustenabilă asigură servicii … Continue reading „PO Infrastructura Mare – Dezvoltarea infrastructurii feroviare”

PO Infrastructura Mare – Reducerea suprafețelor poluate istoric

Posted on august 2, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on PO Infrastructura Mare – Reducerea suprafețelor poluate istoric

Fondurile europene susțin proiecte de investiții pentru decontaminarea și ecologizarea siturilor poluate istoric, refacerea ecosistemelor naturale și asigurarea calității solului. Investițiile vor diminua riscul existent pentru sănătatea umană și pentru mediu prin instituirea de măsuri adecvate în diminuarea riscurilor identificate, conservarea biodiversității și monitorizarea calității aerului. Activitățile de decontaminare pot reface ecosistemele, îmbunătățindu-se astfel calitatea solului, a apei și a mediului. Solicitanți eligibili: Autoritățile publice sau alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora Bugetul alocat este de 29 milioane de … Continue reading „PO Infrastructura Mare – Reducerea suprafețelor poluate istoric”

Finanțare în valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro pentru instalarea tinerilor fermieri

Posted on iulie 12, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on Finanțare în valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro pentru instalarea tinerilor fermieri

AFIR a încheiat sesiunea de primire a solicitărilor de finanțare pentru instalarea tinerilor fermieri, componenta dedicată Diaspora, sesiune care s-a desfășurat în perioada 4 ianuarie – 5 iulie 2021. Astfel, AFIR a primit online 256 de cereri de finanțare în valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro, prin intermediul submăsurii 6.1 – Diaspora din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Sprijinul acordat prin intermediul acestei linii de finanțare este 100% nerambursabil și, în prezent, este de 40.000 sau … Continue reading „Finanțare în valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro pentru instalarea tinerilor fermieri”