Cum se redactează o plângere/ petiție. Partea a II-a

Posted on ianuarie 27, 2021Categories Administrație publică   Leave a comment on Cum se redactează o plângere/ petiție. Partea a II-a

În cazul în care o petiție este adresată greșit (unei alte autorități/instituții publice decât cea competentă, potrivit legii, să rezolve problema sesizată) ea va fi redirecționată, în termen de 5 zile de la înregistrare, de către autoritatea/ instituția care a primit-o și care va proceda și la înștiințarea petiționarului despre aceasta. Pentru că o petiție să fie ,,valabilă’’, să fie luată în seamă de autorități, trebuie obligatoriu să fie semnată de petiționar și să conțină datele de identificare ale petiționarului. … Continue reading „Cum se redactează o plângere/ petiție. Partea a II-a”

Cum se redactează o plângere/ petiție. Partea I

Posted on ianuarie 26, 2021Categories Administrație publică   Leave a comment on Cum se redactează o plângere/ petiție. Partea I

Dreptul de petiționare este prevăzut în art.5 din Constituție. Reglementarea detaliată a modului în care acest drept poate fi exercitat a fost făcută prin Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Potrivit ordonanței, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe … Continue reading „Cum se redactează o plângere/ petiție. Partea I”

Cum se sancționează politicile discriminatorii și discursul instigator la ură

Posted on ianuarie 25, 2021Categories Administrație publică   Leave a comment on Cum se sancționează politicile discriminatorii și discursul instigator la ură

1. Sancțiuni administrative Conform art.2 alin.(11), Ordonanța Guvernului României nr.137/2000, comportamentul discriminatoriu atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile legii. Această ordonanță se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum și instituțiilor publice cu atribuții în sfera serviciilor sau a altor domenii ale vieții publice și sociale. Instituțiile care pot aplica sancțiuni administrative: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, atât pentru persoane fizice, cât și juridice, iar sancțiunile pot consta în avertismente și/sau amenzi contravenționale. … Continue reading „Cum se sancționează politicile discriminatorii și discursul instigator la ură”