Despre fondurile europene. Partea a II-a

Iți place acest articol?

Ce este o perioadă de programare și cum funcționează

Programarea reprezintă procesul de organizare, de luare a deciziilor și de alocare a resurselor financiare, care vizează punerea în aplicare, pe o bază multianuală, a acțiunii comune a Uniunii și a Statelor Membre pentru realizarea obiectivelor strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Sistemul bugetar al UE are o componentă de planificare denumită cadrul financiar multianual (CFM), care determină cât de mult ar putea folosi UE în fiecare an, în total și pentru diferite domenii de activitate. CFM-urile recente au acoperit, de obicei, o perioadă de 7 ani. Astfel, perioada de programare reprezintă intervalul de timp pentru care este planificată și alocarea fondurilor europene pentru statele membre UE.

Actuala perioadă de programare este 2014-2020, însă perioada de implementare a proiectelor și, implicit, perioada de absorbție a fondurilor europene pentru România și celelalte State Membre se întinde până la sfârșitul anului 2023.

Ce este un proiect

Un proiect economic reprezintă un grup de activităţi, relaţionate pentru îndeplinirea unui scop, menit să dea naştere unei noi realităţi economice.

În accepţiunea Comisiei Europene, proiectul este o succesiune logică de activităţi coordonate şi controlate, de natură diferită, realizată într-o manieră organizată metodic şi progresiv, având constrângeri de timp, resurse şi cost, destinat obţinerii de noi rezultate, necesare pentru îndeplinirea unor obiective clar definite.

Proiectul poate fi definit prin numai patru cuvinte: obiective, resurse, activităţi şi rezultate.

Finanțarea unui proiect se poate face atât din surse proprii, cât şi din surse externe, iar una dintre sursele externe poate fi finanțarea nerambursabilă din fonduri europene. Proiectele cu finanţare nerambursabilă derulate prin programele Uniunii Europene prezintă anumite caracteristici care le diferenţiază de alte proiecte. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, accesarea fondurilor comunitare se poate face doar pe baza unui formular standardizat: cererea de finanţare.

Etapele unui proiect în metodologia elaborată şi dezvoltată de CE sunt:

  • Programare;
  • Identificare;
  • Formulare;
  • Implementare;
  • Evaluare şi Audit.

Programul are un set de obiective generoase, se poate extinde mult mai mult în spaţiu şi timp şi cuprinde mai multe proiecte (de exemplu, un program de modernizare a infrastructurii regionale de transport va cuprinde proiecte derulate de autorităţi care vor viza extinderea/modernizarea unor şosele de centură).

Proiectele de investiții pentru creștere economică și locuri de muncă de peste 50 milioane euro și cele pentru transporturi de peste 75 milioane euro sunt proiecte majore, conform Regulamentului UE 1303/ 2013. Acestea sunt trimise Comisiei Europene pentru aprobare.

Ce este o fișă de proiect

La nivelul anumitor programe operaționale (spre exemplu POAT, POCA), pentru o utilizare fluidă și mai eficientă a asistenței nerambursabile, s-a decis utilizarea unui instrument de planificare anuală realizat pe baza fișelor de proiecte propuse de beneficiari și aprobate de AM.

Fișa de proiect este o propunere prealabilă a solicitantului, cu privire la nevoia de sprijin identificată, depusă autorității de management în vederea aprobării spre finanțare. Fișa de proiect este un document sintetic ce poate conține informații cu privire la obiectivele proiectului, rezultatele aşteptate, justificarea clară a nevoii, bugetul estimat. Ulterior aprobării, respectiva fișă de proiect se poate concretiza în cererea de finanțare care intră în procesul de evaluare. Fișa de proiect nu elimină necesitatea parcurgerii procesului de elaborare și depunere a cererii de finanțare, ci este o etapă premergătoare acestuia.

Ce reprezintă o cerere de finanțare

Cererea de finanțare reprezintă aplicația de finanțare împreună cu documentele stabilite prin ghidul solicitantului pe care un solicitant le depune în vederea obținerii finanțării în cadrul programelor operaționale.

 

Sursă: Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene. Oportunități de Finanțare UE

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *