Cum se redactează o plângere/ petiție. Partea I

Iți place acest articol?

Dreptul de petiționare este prevăzut în art.5 din Constituție. Reglementarea detaliată a modului în care acest drept poate fi exercitat a fost făcută prin Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Potrivit ordonanței, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societățiilor naținale, societăților comerciale de interes județean sau local, precun și regiilor autonome. ( denumire generic, în ordonanță, autorități și instituții publice)

Pot și adresate petiții și Parlamentului și Președintelui României, dar regimul lor nu este prevăzut în Ordonanța Guvernului nr.27/2002, ci în reglementările proprii pe care cele două autorități le adoptă/emit cu privire la modul de soluționare a petițiilor ce le sunt adresate.

Prin petiție se valorifică un drept sau un interes personal ( direct legat de autorul petiției) ori se adduce la cunoștință autorității/instanței publice existența unei probleme de ordin general.

În cazul în care petiția nu vizează direct un interes personal, ci obținerea de informații cu character general, ce privesc sau rezultă din activitatea unei autorități/ instituții publice, solicitantul va trebui să urmeze procedura specială prevăzută de Legea nr.544/2001, privind liberal acces la informațiile de interes public.

Compartimentul pentru relații cu publicul din cadrul autorității/instituției publice primește, înregistrează, se îngrijește de rezolvarea petițiilor și expediază răspunsurile către petiționari. Petițiile sunt înregistrare și evidențiate separate de cererile întemeiate pe Legea 544/2001.

Ordonanța prevede răspunderea direct a conducătorilor autorităților/instituțiilor publice pentru buna organizare și desfășurare a activității de primire, evidențiere și rezolvare a petițiilor. De asemenea, ordonanța prevede aceeași răspundere directă a conducătorilor și pentru legalitatea soluțiilor și comunicarea acestora în termenul legal. Menționarea expresă a ,,răspunderii directe’’ semnifică importanța pe care a dorit să o acorde legiuitorul activității de rezolvare a petițiilor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *