Cum se sancționează politicile discriminatorii și discursul instigator la ură

Iți place acest articol?

1. Sancțiuni administrative

Conform art.2 alin.(11), Ordonanța Guvernului României nr.137/2000, comportamentul discriminatoriu atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile legii. Această ordonanță se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum și instituțiilor publice cu atribuții în sfera serviciilor sau a altor domenii ale vieții publice și sociale.

Instituțiile care pot aplica sancțiuni administrative:

  • Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, atât pentru persoane fizice, cât și juridice, iar sancțiunile pot consta în avertismente și/sau amenzi contravenționale.
  • Consiliul Național al Autovizualului, pentru posture TV și radio, iar sancțiunile pot consta în amenda contravențională sau cu obligarea radiodifuzorului de a difuza textul deciziei de sancționare într-un anumit interval orar și/ sau reducerea cu până la jumătate a termenului de valabilitate a licenței autovizuale. De asemenea, în cazul în care un radiodifuzor săvârșește în mod repetat fapte precum incitarea la ură națională, rasială sau religioasă, incitarea explicită la violență public, incitarea la acțiuni care au drept scop disoluția autorității de stat sau la incitarea la acțiuni teroriste, licența acestuia poate fi retrasă.

2. Sancțiuni civile sau penale

Sancțiunile penale se aplică în cazul în care fapta intră sub incidența prevederilor OG 31/2002 privind interzicerea negării Holocaustului sau a Codului Penal.

În materie de drept civil, persoanele care se consideră discriminate se pot adresa instanței de judecată pentru a solicita ,,acordarea de despăgubiri și restabilirea situației anterioare discriminării sau anularea situației create prin discriminare’’, potrivit dreptului comun. Această posibilitatea nu este condiționată de sesizarea CNCD.

     Sesizează Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Petițiile trebuie adresate Președintelui instituției. În textul cererii se va menționa baza legală, respectiv Ordonanța Guvernului nr.137/2000 și articolul vizat solicitând constatarea și sancționarea contravențională prevăzută de art.15 din OG. 137/2000.

     Structura petiției este similară cu cea a unei plângeri în instanță, respectiv va include:

  • Numele complet și domiciliul
  • Motivarea în drept ( citarea art.din legea încălcată)
  • Motivarea în fapt ( situația propriu-zisă)
  • Menționarea probelor care pot fi aduse
  • Cererea trebuie datată și semnată

Petentul trebuie să justifice faptul că a fost discriminat prin acea faptă, iar dacă cererea este formulată de o organizație neguvernamentală, trebuie dovedit că discriminarea se manifestă în domeniul ei de activitate și că aduce atingere unei comunități/grup de persoane ori că aduce atingere unei persoane fizice și aceasta a solicitat ONG-ului să formuleze acea petiție. Termenul de soluționare a petiției este de 90 de zile.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *