Cum se depune declarația unică pe veniturile realizate

Posted on septembrie 16, 2021Categories Diverse   Leave a comment on Cum se depune declarația unică pe veniturile realizate

Contribuabilii care realizează venituri din investiții pe piața de capital, au obligația de a declara câștigurile sau pierderile prin declarația unică. Ce este declarația unică? Declarația unică (Formular 212) este documentul care se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuțiilor sociale datorate anual, precum şi a impozitului estimat şi a contribuțiilor sociale datorate pentru anul următor. Printre veniturile obligatorii de declarat se regăsesc și veniturile realizate din investițiile pe piața de capital. Conform Codului fiscal (Legea nr. … Continue reading „Cum se depune declarația unică pe veniturile realizate”

6 lecții de învățat de la mega-investitori

Posted on septembrie 16, 2021Categories Afaceri   Leave a comment on 6 lecții de învățat de la mega-investitori

În spatele fiecărei investiții de succes, stau experiențe și lecții de învățare, unele din care le vom prezenta în acest articol. Nu-ți păstra niciodată banii inactivi. Banii inactivi sunt bani pierduți. Cel mai mare dușman al banilor este inflația. O bancnotă de 100 USD va valora mai puțin peste 5 ani dacă o păstrezi în buzunar. „Inflația este la fel de violentă precum un tâlhar, la fel de înspăimântătoare precum un hoț armat și la fel de letală precum un … Continue reading „6 lecții de învățat de la mega-investitori”

POC: E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA

Posted on august 9, 2021august 9, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on POC: E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA

Fondurile europene sprijină colectarea și integrarea într-o singură platformă, la nivel național, a tuturor datelor deschise furnizate în timp real de instituţiile publice. Investițiile contribuie la eficientizarea interacțiunii dintre cetățeni și mediului de afaceri cu administrația publică din România, prin facilitarea accesului la servicii publice digitalizate pentru evenimentele de viață și îmbunătățirea calității furnizării acestora. Strategia privind eGuvernarea în România se axează pe dezvoltarea serviciilor dedicate Evenimentelor de viață. Acestea reprezintă pașii importanți din viața unui cetățean sau a unei … Continue reading „POC: E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA”

Submăsură dedicată finanțării legumiculturii

Posted on august 8, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on Submăsură dedicată finanțării legumiculturii

Pentru prima dată în Programul Național de Dezvoltare Rurală, pentru perioada de tranziție 2021-2022, a fost introdusă o submăsură dedicată finanțării legumiculturii. 100 mil. euro pentru construirea de sere și solarii 50 mil. euro pentru depozitare și procesare. Cooperativele și membrii cooperatori vor avea intensitate de sprijin mai mare, pentru a stimula organizarea legumicultorilor în conformitate cu cerințele pieței, pentru a le oferi posibilitatea de a avea o anumită cantitate, ritmicitate și standardizare care să le permită contractarea și comercializarea … Continue reading „Submăsură dedicată finanțării legumiculturii”

Despre fondurile europene. Partea a III-a

Posted on august 5, 2021august 9, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on Despre fondurile europene. Partea a III-a

Cum se scrie un proiect În primul rând trebuie avut în vedere faptul că nu există un set de reguli de aur pentru scrierea unui proiect. Există însă, o serie de reguli care se găsesc în legislația națională, pe site-ul MFE, site-urile MDRAP, site-urile MADR, respectiv în ghidul solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte. Solicitantul trebuie să identifice PO, axa prioritară și acțiunea în care se încadrează nevoia pentru care se dorește finanțare. Ulterior acestei etape, pentru scrierea proiectelor trebuie … Continue reading „Despre fondurile europene. Partea a III-a”

Despre fondurile europene. Partea a II-a

Posted on august 5, 2021august 9, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on Despre fondurile europene. Partea a II-a

Ce este o perioadă de programare și cum funcționează Programarea reprezintă procesul de organizare, de luare a deciziilor și de alocare a resurselor financiare, care vizează punerea în aplicare, pe o bază multianuală, a acțiunii comune a Uniunii și a Statelor Membre pentru realizarea obiectivelor strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Sistemul bugetar al UE are o componentă de planificare denumită cadrul financiar multianual (CFM), care determină cât de mult ar putea folosi UE în fiecare … Continue reading „Despre fondurile europene. Partea a II-a”

Despre fondurile europene. Partea I

Posted on august 5, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on Despre fondurile europene. Partea I

Ce sunt fondurile europene Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea. Fondurile europene sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de fiecare stat membru în parte. Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național. … Continue reading „Despre fondurile europene. Partea I”

PO Infrastructura Mare – Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele meteorologice

Posted on august 2, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on PO Infrastructura Mare – Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele meteorologice

Fondurile europene susțin combaterea efectelor negative generate de schimbările climatice prin prevenirea şi gestionarea riscurilor și promovarea adaptării la schimbările climatice. Prin intermediul apelului de proiecte se urmărește reducerea daunelor economice, sociale, de mediu și patrimoniu cultural. Investițiile sprijină acțiuni specifice pentru reducerea riscului la inundații prin crearea unei infrastructuri verzi, modernizarea sistemului de avertizare, precum și pentru prevenirea efectelor eroziunii costiere. Solicitanți eligibili: Administrația Națională “Apele Române”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu structuri specializate, și cu … Continue reading „PO Infrastructura Mare – Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele meteorologice”

PO Infrastructura Mare – Dezvoltarea infrastructurii feroviare

Posted on august 2, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on PO Infrastructura Mare – Dezvoltarea infrastructurii feroviare

Fondurile europene susțin dezvoltarea rețelei europene de transport feroviar în România, prin proiecte de sprijin pentru pregătirea investițiilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii. Este finanțată creșterea calității serviciilor și eficientizarea sectorului feroviar pe magistralele prioritare prin optimizare (infrastructură reabilitată, coroborată cu o gestiune îmbunătățită a operațiunilor pe calea ferată) și crearea unor condiții de călătorie mai atractive (servicii competitive și comerciale, mers de tren cu frecvență atractivă, material rulant modern și gări modernizate). Investițiile în mobilitate sustenabilă asigură servicii … Continue reading „PO Infrastructura Mare – Dezvoltarea infrastructurii feroviare”

PO Infrastructura Mare – Reducerea suprafețelor poluate istoric

Posted on august 2, 2021Categories Fonduri europene   Leave a comment on PO Infrastructura Mare – Reducerea suprafețelor poluate istoric

Fondurile europene susțin proiecte de investiții pentru decontaminarea și ecologizarea siturilor poluate istoric, refacerea ecosistemelor naturale și asigurarea calității solului. Investițiile vor diminua riscul existent pentru sănătatea umană și pentru mediu prin instituirea de măsuri adecvate în diminuarea riscurilor identificate, conservarea biodiversității și monitorizarea calității aerului. Activitățile de decontaminare pot reface ecosistemele, îmbunătățindu-se astfel calitatea solului, a apei și a mediului. Solicitanți eligibili: Autoritățile publice sau alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora Bugetul alocat este de 29 milioane de … Continue reading „PO Infrastructura Mare – Reducerea suprafețelor poluate istoric”